• COMBO HẠNH PHÚC 1 Xem nhanh
  • COMBO HẠNH PHÚC 1 Xem nhanh
  • COMBO HẠNH PHÚC 1
  • 467.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 170g 1 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Gà Quay Jambon, Trà Xanh Nhật Bản, Chocolate Moka, Dưa Lưới. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • COMBO HẠNH PHÚC 2 Xem nhanh
  • COMBO HẠNH PHÚC 2 Xem nhanh
  • COMBO HẠNH PHÚC 2
  • 563.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 220g 2 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Giò Heo Bắc Thảo, Đào, Trần Bì (Ít đường), Hạt Sen. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • COMBO SUM VẦY 1 Xem nhanh
  • COMBO SUM VẦY 1 Xem nhanh
  • COMBO SUM VẦY 1
  • 398.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 170g 1 trứng hoặc 0 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Thập Cẩm Đặc Biệt, Jambon Bát Bửu, Khoai Môn (chay), Hạt Sen Trà Xanh. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • COMBO SUM VẦY 2 Xem nhanh
  • COMBO SUM VẦY 2 Xem nhanh
  • COMBO SUM VẦY 2
  • 532.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 220g/ 170g 1 trứng hoặc 0 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Jambon Bát Bửu, Gà Quay Jambon, Hạt Sen Lá Dứa, Nhân Dừa (chay). Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • LỄ HỘP KẾT GIAO Xem nhanh
  • LỄ HỘP KẾT GIAO Xem nhanh
  • LỄ HỘP KẾT GIAO
  • 860.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 6 bánh 170g 1 trứng + 1 túi trà thuợng hạng: Yến Sào Thượng Hạng, Gà Quay Jambon, Hạt Sen Lá Dứa, Khoai Môn, Đậu Xanh, Nhân Dừa. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • LỄ HỘP KẾT TÌNH THÂM GIAO Xem nhanh
  • LỄ HỘP KẾT TÌNH THÂM GIAO Xem nhanh
  • LỄ HỘP KẾT TÌNH THÂM GIAO
  • 1.100.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 12 bánh 80g 1 trứng: Vi cá gà quay, Gà quay Jambon, Yến sào thượng hạng, Jambon bát bửu, Hạt sen lá dứa, Đậu đỏ, Khoai môn, Kim sa, Dưa lưới, Đào, Trà xanh Nhật Bản, Chocolate Moka. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • LỄ HỘP SUM VẦY HẠNH PHÚC Xem nhanh
  • LỄ HỘP SUM VẦY HẠNH PHÚC Xem nhanh
  • LỄ HỘP SUM VẦY HẠNH PHÚC
  • 680.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 170g 1 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Vi Cá Gà Quay, Jambon Bát Bửu, Trà Xanh Nhật Bản, Dưa Lưới. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • LỄ HỘP TÌNH THÂM Xem nhanh
  • LỄ HỘP TÌNH THÂM Xem nhanh
  • LỄ HỘP TÌNH THÂM
  • 900.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 6 bánh 170g 1 trứng + 1 hộp trà thượng hạng: Vi Cá Gà Quay, Jambon Bát Bửu, Đào, Chocolate Moka, Dưa Lưới, Trúc Than Nhật Bản. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng