• COMBO HẠNH PHÚC 1 Xem nhanh
  • COMBO HẠNH PHÚC 1 Xem nhanh
  • COMBO HẠNH PHÚC 1
  • 547.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 170g 1 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Gà Quay Jambon, Trà Xanh Nhật Bản, Chocolate Moka, Dưa Lưới. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • COMBO HẠNH PHÚC 2 Xem nhanh
  • COMBO HẠNH PHÚC 2 Xem nhanh
  • COMBO HẠNH PHÚC 2
  • 751.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 220g 2 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Giò Heo Bắc Thảo, Đào, Trần Bì (Ít đường), Hạt Sen. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • COMBO NGHÊNH PHÚC Xem nhanh
  • COMBO NGHÊNH PHÚC Xem nhanh
  • COMBO NGHÊNH PHÚC
  • 540.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 6 bánh tan chảy 80g Hạt Sen, Khoai Môn, Trà Xanh Nhật Bản, Bắp & Củ Năng, Dưa Lưới, Trúc Than Nhật Bản. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • COMBO SUM VẦY 1 Xem nhanh
  • COMBO SUM VẦY 1 Xem nhanh
  • COMBO SUM VẦY 1
  • 437.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 170g 1 trứng hoặc 0 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Thập Cẩm Đặc Biệt, Jambon Bát Bửu, Khoai Môn (chay), Hạt Sen Trà Xanh. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • COMBO SUM VẦY 2 Xem nhanh
  • COMBO SUM VẦY 2 Xem nhanh
  • COMBO SUM VẦY 2
  • 603.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 220g/ 170g 1 trứng hoặc 0 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Jambon Bát Bửu, Gà Quay Jambon, Hạt Sen Lá Dứa, Nhân Dừa (chay). Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • COMBO TRƯỜNG AN Xem nhanh
  • COMBO TRƯỜNG AN Xem nhanh
  • COMBO TRƯỜNG AN
  • 394.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh chay 170g Thập Cẩm Đặc Biệt, Đậu Xanh, Khoai Môn, Nhân Dừa. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • LỄ HỘP KẾT GIAO Xem nhanh
  • LỄ HỘP KẾT GIAO Xem nhanh
  • LỄ HỘP KẾT GIAO
  • 1.104.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 6 bánh 200g 2 trứng + 1 túi trà thuợng hạng: Sò Điệp Thượng Hạng, Gà Quay Jambon, Dưa Lưới, Nhân Dừa, Bắp & Củ Năng, Chocolate Moka. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • LỄ HỘP KẾT TÌNH THÂM GIAO Xem nhanh
  • LỄ HỘP KẾT TÌNH THÂM GIAO Xem nhanh
  • LỄ HỘP KẾT TÌNH THÂM GIAO
  • 965.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 80g có trứng và 8 bánh tan chảy 80g Vi cá gà quay, Thập cẩm đặc biệt, Jambon bát bửu, Gà quay Jambon Hạt sen, Khoai môn, Trà xanh Nhật Bản, Bắp & Củ năng, Dưa lưới, Trúc than, Nhân dừa, Hạt sen lá dứa Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • LỄ HỘP SUM VẦY HẠNH PHÚC Xem nhanh
  • LỄ HỘP SUM VẦY HẠNH PHÚC Xem nhanh
  • LỄ HỘP SUM VẦY HẠNH PHÚC
  • 881.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 4 bánh 220g 2 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Vi Cá Gà Quay, Yến Sào Thượng Hạng, Gấc (Ít Đường), Dừa Chocolate. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng
 • LỄ HỘP TÌNH THÂM Xem nhanh
  • LỄ HỘP TÌNH THÂM Xem nhanh
  • LỄ HỘP TÌNH THÂM
  • 1.116.000
   Được xếp hạng 0 5 sao
  • Gồm 6 bánh 200g 2 trứng + 1 túi trà thượng hạng: Yến Sào Thượng Hạng, Vi Cá Gà Quay ĐB, Gà Quay Jambon, Hạt Sen, Hạt Sen Lá Dứa, Khoai Môn. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
  • Đặt hàng