74 – 74B Cao Thắng , P.4, Q.3

ĐT: (028) 38 32 36 56