194 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh Hòa, Q.Tân Phú

ĐT: (028) 39 80 75 29